План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у ЗДО № 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

________І.Войтович

наказ №____ від
_______20__

 

П Л А Н

заходів, спрямованих на запобігання

 та протидію
булінгу (цькуванню) у ЗДО№22

 

Найменування завдання

Найменування заходів

Відповідальні за виконання

Строк

виконання

1.   Сприяння запобіганню
та протидії булінгу (цькуванню) в закладі

1)  Інформаційно-просвітницька діяльність серед учасників освітнього процесу щодо булінгу (цькування) та нетерпимого ставлення
до насильницької моделі поведінки у міжособистісних стосунках

2)   Профілактична діяльність, спрямована на запобігання вчиненню дитиною та стосовно дитини булінгу (цькування)

3)   Вжити заходів для надання соціальних та псилого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками, або потерпіли від булінгу (цькування) ((згідно з рішенням комісії закладу з розгляду випадків ) булінгу (цькування)

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

практичний
психолог

 

 

 

директор
закладу

постійно

 

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

постійно

 

2.     Забезпечення створення у
ЗДО безпечного освітнього
середовища

1)   Розроблення плану заходів,
спрямованих на запобігання
та протидію булінгу (цькуванню)

2)   Проведення моніторингу ефективності виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі, виявлення проблем у сфері запобігання та протидії булінгу (цькуванню), вжиття заходів для їх вирішення

вихователь-методист

 

 

 

 

вихователь-методист

 

щороку до початку навчального року

 

 

 

щороку до
початку навчального року

3.  Професійний розвиток та підвищення кваліфікації
педагогічних працівників

1)  Науково-методичний та навчально-методичний супровід
підвищення кваліфікації педпрацівників щодо формування соціальних
компетентностей та навичок запобігання протидії булінгу (цькуванню)

2) Включення до щорічного плану підвищення кваліфікації
педпрацівників підготовки з питань формування соціальних компетентностей та
навичок запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

 

 

назад до Нормативно-правова база дошкільної освіти