Про нас

 

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №22 інтелектуального напрямку.

Адреса: 33014, м. Рівне, вул. Княгині Ольги, 12а,

Контактні дані: тел.(0362) 63-48-94

Електронна адреса: dyvosvit@dyvosvit.rv.ua

Сайт: dyvosvit.rv.ua

Директор – Войтович Ірина В’ячеславівна

Режим роботи закладу: з 7:00 год. до 19:00год (10,5 годин – 2 групи, 12 годин – 2 групи).

Кількість груп: 4, з них – раннього віку – 1 група та дошкільного віку – 3 групи.

Основні напрямки освітньої діяльності закладу: оновлення змісту освітнього процесу на засадах особистісно-розвивальної взаємодії дорослого і дітей через використання проективних технологій; формування психолого-педагогічної та інноваційної компетентності педагогів, позитивної «Я-Концепції», потреби в інноваційній діяльності; формування у дітей свідомого розуміння здорового способу життя через використання здоров’яформувальних та здоров’язбережувальних  технологій; створення сучасного багатофункціонального предметно-розвивального середовища з метою саморозвитку та самовдосконалення кожної дитини; інтелектуалізація особистісного розвитку дошкільника, формування пізнавальної активності шляхом використання інноваційних технологій, методу проектно-дослідницької діяльності; формування життєвої компетентності, цілісного сприйняття  навколишнього світу у всіх його взаємозв’язках та взаємовідносинах згідно вимог Базового компоненту дошкільної освіту.

В ДНЗ створені умови для психологічного  та емоційного комфорту дошкільнят. Естетично облаштований музичний зал, медичний кабінет.

Для саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації можливостей кожної дитини у групах облаштовані розвивальні предметно-ігрові осередки.

Розвитку здібностей дітей в ДНЗ сприяють гуртки: «Англійської мови», «Навчання раннього читання за методикою М.Зайцева», «Логіко-математичні ігри», «Образотворчість», «Комп’ютерна грамота».

Обговорення тут

 

Залишити відповідь