2022 рік

2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф. №2-М) 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф. № 4-2л, №4-2м) 2022 рік

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф. №4-3-м) 2022 рік

Інформація про отримані товари, роботи, послуги (благодійна допомога) 2022 рік

Безкоштовні надходження 2022 рік