2020 рік

І квартал

Інформація про отримані товари, роботи, послуги (благодійна допомога)
І квартал 2020

IІ квартал

Інформація про отримані товари, роботи, послуги (благодійна допомога)
ІІ квартал 2020

IІI квартал

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф. №2-М)
ІII квартал 2020

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф. № 4-2л, №4-2м)
ІII квартал 2020

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф. № 4-1л, №4-1м)
ІII квартал 2020

Інформація про отримані товари, роботи, послуги (благодійна допомога)
ІІI квартал 2020

IV квартал (2020 рік)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф. №2-М)
ІV квартал 2020

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф. № 4-2л, №4-2м)
ІV квартал 2020

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф. № 4-1л, №4-1м)
ІV квартал 2020

Інформація про отримані товари, роботи, послуги (благодійна допомога)
ІV квартал 2020

Безкоштовні надходження 2020 рік